Prymas przeprasza ks. Zaleskiego

Wtorek, 7 listopada 2006 (06:00)

Kardynał Józef Glemp przeprosił księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego za określenie go nadUBowcem. Duchowny wczoraj dostał list z przeprosinami. Jak się dowiedzieliśmy, przeprosiny zostały przyjęte.

Prymas wyjaśnił swoje postępowanie; zaznaczył także, że ksiądz Zaleski może o tej sprawie rozmawiać z dziennikarzami. W tym samym piśmie kardynał Józef Glemp przedłużył duchownemu zgodę na odprawianie nabożeństw w języku ormiańskim.

Niejasne sugestie dotyczące bliskiego przyjaciela Jana Pawła II były jednym z powodów nałożenia nakazu milczenia na księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego – dowiedziało się RMF FM. Prymas Józef Glemp zaszokował, określając byłego kapelana nowohuckiej Solidarności mianem „nadUBowcem”. czytaj więcej

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski powiedział radiu RMF FM, że podziękuje prymasowi Józefowi Glempowi. To, że ksiądz prymas użył słowa „przepraszam” świadczy o tym, że możemy się różnić, ale z zachowaniem pewnych zasad. To jest pokazanie pewnego kierunku w rozwiązywaniu tych problemów. A ta różnica zdań dotyczy podejścia do lustracji księży, której ksiądz Zaleski jest zwolennikiem.

W wydawnictwie „Znak” trwa przygotowanie do druku książki księdza Zaleskiego "Księża wobec SB", dotyczącej inwigilacji krakowskiego Kościoła przez Służbę Bezpieczeństwa.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

RMF FM - newsroom