"Krzyż jasno upomina i przestrzega, że prawdziwym bluźnierstwem jest wykorzystywanie go jako znaku walki z kimkolwiek czy z czymkolwiek” - stwierdził prymas Polski, abp Wojciech Polak. „On nie może być niesiony na czele jakiejś grupy, która sama może wołać że jest wierząca, gdy podczas tego marszu czy pochodu padają słowa nienawiści, złości, agresji, podszyte wprost chęcią poniżenia innych ludzi – to jest bluźnierstwo" – podkreślił w homilii.

Prymas przytoczył słowa Jana Pawła II mówiącego, że prawdziwy patriota "nie zabiega nigdy o dobro własnego narodu kosztem innych".

Siłą twórczą prawdziwego patriotyzmu - uczą nas biskupi - jest więc najszlachetniejsza miłość, wolna od nienawiści, bo nienawiść to siła rozkładowa, która prowadzi do choroby i zwyrodnienia dobrze ujętego patriotyzmu - dodał Polak. Według niego także krzyż "jasno nas ostrzega przed tego typu próbami wykorzystywania go i manipulacji".

On bowiem jasno nam mówi, jak to trafnie wyraził podczas swej ostatniej podróży do Egiptu papież Franciszek, że na nic się zda modlenie się, jeśli nasza modlitwa skierowana do Boga nie przemieni się w miłość skierowaną do brata; na nic się zda wielka religijność, jeśli nie jest ożywiana wielką wiarą i wielką miłością; na nic się zda dbałość o pozory, ponieważ Bóg patrzy na serce i duszę i nie lubi obłudy - tłumaczył. Prymas przypomniał, że krzyż przedstawia "ostatecznie i nieodwracalnie nie Boga wobec wszelkiej przemocy, niesprawiedliwości, nienawiści, kłamstwa i tego wszystkiego, co nazywamy złem. I jest jednocześnie tak, tak samo nieodwracalnym, wobec miłości, prawdy, dobroci".

(mn)