Prokuratura Okręgowa w Łomży złożyła apelację od wyroku uniewinniającego byłego prezydenta Olsztyna w sprawie gospodarczej. Czesław Małkowski odpowiadał przed sądem za umorzenie 40 tys. zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu firmie Polmozbyt.

Pod koniec marca olsztyński Sąd Rejonowy oczyścił b. prezydenta Olsztyna Czesława Małkowskiego z zarzutów przekroczenia uprawnień i działanie na szkodę gminy. Prokuratura nie zgadza się z oceną dowodów przez sąd i interpretacją przepisów i dlatego złożyła apelację do sądu okręgowego w Olsztynie.

Małkowski tłumaczył decyzję o umorzeniu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu chęcią pomocy firmie w trudnej sytuacji. Prokurator żądał dla oskarżonego kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

Przeciwko Małkowskiemu toczy się wciąż śledztwo w sprawie tzw. seksafery, gdzie przedstawiono mu zarzuty molestowania seksualnego kilku urzędniczek i zgwałcenia jednej z nich.