Próbny egzamin ósmoklasisty. Za uczniami test z jęz. polskiego

Wtorek, 18 grudnia 2018 (11:28)

We wtorek, 18 grudnia rozpoczął się trzydniowy próbny egzamin ósmoklasisty. Pierwszego dnia uczniowie 8 klas pisali test z języka polskiego. Mieli na to 120 minut. W środę ósmoklasiści zmierzą się z egzaminem z matematyki, a ostatniego dnia - z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego).

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  • pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  • drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  • trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Egzamin ósmoklasisty, który pierwszy raz zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Mogą w nim wziąć udział wszystkie szły podstawowe, które będą chciały to zrobić.

Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi) - napisał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w komunikacie dotyczącym próbnego egzaminu.

Oceny arkuszy rozwiązanych przez uczniów dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które również zostaną przekazane szkołom.

Próbny egzamin ósmoklasisty bez wpływu na ocenę cząstkową

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia) - zaznaczył dyrektor CKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił.

Smolik zwrócił uwagę, że zadania na egzaminie próbnym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do 18 grudnia br. Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz - jeżeli to możliwe - również ich rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji oraz o powrót do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach w pierwszym kwartale 2019 r. - napisał.

Arkusze z próbnego egzaminu będą upublicznione w czwartek, czyli w trzecim - ostatnim dniu próbnego egzaminu, po godzinie 15. Znajdziecie je także na RMF24.

Na teście ósmoklasisty z jęz. polskiego więcej zadań otwartych

Na egzaminie ósmoklasisty, w porównaniu z egzaminem gimnazjalnym, we wszystkich arkuszach: z polskiego, matematyki i języka obcego będzie więcej zadań otwartych, czyli takich, w których zdający sami formułują odpowiedź. W egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych ósmoklasista będzie mógł uzyskać nawet 70 proc. możliwych do uzyskania punktów, na egzaminie z matematyki do 50 proc. punktów, a na egzaminie z języka obcego też do 50 proc. punktów.

To nie jedyne różnice. Na przykład na egzaminie z języka polskiego ósmoklasiści będą mogli wybrać jeden z dwóch tematów do napisania tekstu własnego (wypracowanie o charakterze argumentacyjnym lub wypracowanie o charakterze twórczym). Na egzaminie gimnazjalnym jest jeden temat wspólny dla wszystkich uczniów.

W informatorze na temat egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (zamieszczonego przez CKE na swojej stronie internetowej) opublikowano przykładowe arkusze zawierające m.in. przykładowe tematy wypracowań wraz z zasadami oceniania.

"Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym polegała odpowiedzialność wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. Odwołaj się do przytoczonego fragmentu "Małego Księcia", całego utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz do innego wybranego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów" - tak brzmi jeden z tematów wypracowania o charakterze argumentacyjnym.

"Napisz przemówienie, w którym zachęcisz rówieśników do czytania książek. W przemówieniu przywołaj przykład bohatera z lektury obowiązkowej, którego życie zmieniło się pod wpływem książek, i napisz, na czym ten wpływ polegał. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów" - brzmi inny przykładowy temat takiego wypracowania.

"Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów +Zemsty+ z bohaterem innego utworu literackiego, w czasie którego jeden z nich przedstawi najśmieszniejszą sytuację ze swojego życia. Wypracowanie powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz obie wybrane postacie. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów" - brzmi z kolei przykładowy temat wypracowania o charakterze twórczym.

"Wehikuł czasu przeniósł bohaterów mitologicznych do XXI wieku. Napisz współczesną wersję mitu o Tezeuszu i Ariadnie. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów" - brzmi inny przykładowy temat wypracowania o charakterze twórczym.

Czym różni się egzamin ósmoklasisty od egzaminu gimnazjalnego

Egzamin ósmoklasisty różnić się też będzie od egzaminu gimnazjalnego, jeśli chodzi o zadania z matematyki i języka obcego. Na tym drugim wszyscy uczniowie VIII klas będą musieli napisać tekst własny na zadany temat (np. email lub wpis na blogu). Na egzaminie gimnazjalnym z języka obcego takie zadanie mieli tylko ci uczniowie, którzy zdecydowali się zdawać go nie tylko na obowiązkowym dla wszystkich egzaminie na poziomie podstawowym, ale także na poziomie rozszerzonym dla chętnych. Na poziomie podstawowym były tylko zadania zamknięte. Na egzaminie ósmoklasisty nie będzie dwóch poziomów.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony 15-17 kwietnia. 15 kwietnia uczniowie przystąpią do egzamin z języka polskiego, 16 kwietnia - z matematyki, a 17 kwietnia - z języka obcego nowożytnego (do wyboru z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty będzie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Punkty uzyskane przez ucznia z egzaminu wpłyną na przyjęcie go do wybranej szkoły średniej.

Wiosną 2019 r. o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą dwa roczniki uczniów: pierwszy rocznik uczących się w 8-letnich szkołach podstawowych i ostatni rocznik uczący się w gimnazjach. Będą dla nich przeprowadzone dwie odrębne rekrutacje.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 10-12 kwietnia. 10 kwietnia uczniowie będą rozwiązywali test z wiedzy humanistycznej (pierwsza część z historii i wiedzy o społeczeństwie; druga - z polskiego), 11 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (pierwsza część z przedmiotów przyrodniczych: biologii, fizyki, chemii i geografii; druga - z matematyki), a 12 kwietnia - z języka obcego nowożytnego.

Opracowanie:

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

Monika Kamińska

RMF/PAP