Prezydent Lech Kaczyński podpisał zmianę konstytucji, która zakazuje kandydowania do parlamentu osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Zmiany mają obowiązywać od następnej kadencji parlamentu.

Nowelizacja konstytucji, zainicjowana przez Platformę Obywatelską, wprowadza do art. 99 ustawy zasadniczej zapis, że wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, Lech Kaczyński podpisał nowelę w czwartek.