Pierwsze posiedzenie wybranego dzisiaj Sejmu odbędzie się 19 października. Zapowiadając to, prezydent Aleksander Kwaśniewski dodał, że misję budowania nowego gabinetu powierzy jeszcze w rozpoczynającym się tygodniu liderowi zwycięskiego ugrupowania - Leszkowi Millerowi.

Prezydent oczekuje, że po ogłoszeniu oficjalnego wyniku wyborów, które nastąpi w najbliższą środę, premier Buzek złoży natychmiastową rezygnację. „To nie jest wymagane konstytucyjnie, to może, ale nie musi być. Ostateczną datą jest złożenie dymisji na posiedzeniu Sejmu” – mówił prezydent. Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego, jeśli SLD nie uzyska większości w Sejmie. To powinien zdecydować się na utworzenie rządu mniejszościowego.

23:20