Prezydent nie przywróci automatycznie obywatelstwa wszystkim polskim Żydom zmuszonym przez komunistyczny reżim do emigracji w marcu ‘68 roku, bo nie ma do tego prawa. Tak w rozmowie z RMF FM prezydencka minister Ewa Juńczyk-Ziomecka komentuje apel Fundacji Shalom w tej sprawie, wysłany do Lecha Kaczyńskiego 5 miesięcy temu.

Konstytucja pozwala prezydentowi tylko obywatelstwo nadawać. Nie ma natomiast w polskim prawie jakichkolwiek przepisów dotyczących przywracania obywatelstwa.

Co ciekawe minister Juńczyk–Ziomecka twierdzi, że Żydom, którzy musieli wyjechać z Polski na mocy uchwały komunistów z lat 50. wcale tego obywatelstwa nie odebrano: Mamy orzeczenie sądowe sprzed kilku lat, które mówi, że nie można zbiorowo pozbawić grupy obywateli, obywatelstwa. Zatem te osoby, które wyjeżdżały w wyniku nagonki marcowej, nie stracili obywatelstwa polskiego.

To oznacza, że mogą starać się o jego potwierdzenie w urzędach wojewódzkich, bo taka procedura w Polsce istnieje. Minister przyznaje, że jest ona długotrwała, ale przypomina też, że prezydent wielokrotnie apelował o jej przyspieszenie. Zmiany w prawie, akurat w tym przypadku zdaniem Juńczyk-Ziomeckiej, może wprowadzić jedynie rząd.