Zwiedzanie Budapesztu, wizyta w winiarni, degustowanie potraw regionalnych i wyjazd nad Balaton - to skrót programu szkolenia, na które przetarg ogłosiła właśnie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. 35 pracowników PWPW od wtorku do soboty ma się tam uczyć... eliminacji marnotrawstwa i strat.

Zwiedzanie Budapesztu, wizyta w winiarni, degustowanie potraw regionalnych i wyjazd nad Balaton - to skrót programu szkolenia, na które przetarg ogłosiła właśnie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. 35 pracowników PWPW od wtorku do soboty ma się tam uczyć... eliminacji marnotrawstwa i strat.
Panorama Budapesztu /PAP/Rafał Guz /PAP

Szczegóły ogłoszonego 25 lipca zamówienia opublikowano stronie PWPW. Tutaj znajdziesz cały dokument dot. tej sprawy.

Jak zwalczać straty?

Jako cel szkolenia wskazano "przekazanie niezbędnej wiedzy i doświadczeń uczestnikom w zakresie eliminacji marnotrawstwa i strat". Zamieszczony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia program pozwala jednak poważnie wątpić w jego dydaktyczne walory. Samo szkolenie odbywa się bowiem głównie w Warszawie, jeszcze przed wyjazdem na Węgry. W Budapeszcie na samo szkolenie przeznaczono już tylko 2,5 godziny, i to bez angażowania trenera zewnętrznego, a więc - bez konieczności wyjeżdżania gdziekolwiek. Od 14:30 w środę do powrotu do Warszawy w sobotę program szkolenia przewiduje już tylko zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem, zwiedzanie winiarni, przejazd nad Balaton, uroczystą kolację z degustacją potraw regionalnych. Jedyny element mogący mieć związek z tematem szkolenia to zwiedzenie w czwartek zakładu produkcyjnego, stosującego ukierunkowany na eliminację strat i podnoszenie efektywności pracy system zarządzania.

Czego potrzeba do szkolenia?

Warunki zamówienia wyraźnie określają warunki, jakie musi spełniać oferta: autokar, którym ma się poruszać po Węgrzech 35 uczestników szkolenia ma być wyposażony w toaletę, klimatyzację, wideo i internet, zakwaterowanie - w pokojach jedno- i dwuosobowych w hotelu co najmniej 3*. Uczestnicy nie mają płacić za wstęp do zwiedzanych obiektów. Organizator ma też zapewnić ubezpieczenie uczestników i opiekę pilota podczas całego wyjazdu. Przewodnicy mają być licencjonowani i wyspecjalizowani w danym obszarze.

Po publikacji artykułu otrzymaliśmy oficjalne stanowisko PWPW.

W odpowiedzi na pytanie redaktora Tomasza Skory RMF FM:

W odpowiedzi na pytanie Pana Redaktora, pragniemy wyjaśnić iż szkolenie wyjazdowe, które stanowi przedmiot zapytania zamieszczonego na stronie www.pwpw.pl jest przeznaczone dla 35 najaktywniejszych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach nie kierowniczych (robotniczych i administracyjnych), którzy w ciągu ostatniego roku wykazali się szczególnym zaangażowaniem i wkładem w rozwój PWPW S.A. poprzez uczestnictwo w Programie Aktywności Pracowniczej (PAP).

Program PAP stanowi kontynuację Programu 5S, realizowanego w PWPW S.A. od 2000 roku. Jego zadaniem jest aktywizacja załogi w obszarze poprawy jakości pracy, wdrażania udoskonaleń na stanowiskach pracy i ich najbliższym otoczeniu. W ramach Programu pracownicy realizują wnioski usprawniające (maszynowe, remontowe, organizacyjne) oraz zgłaszają inne inicjatywy, takie jak prowadzenie sekcji tematycznych w PWPW S.A. czy organizowanie akcji charytatywnych. Zatem realizują zadania, wnioski i inicjatywy, które nie należą do ich codziennych obowiązków, ale ich wykonanie świadczy o szczególnym zaangażowaniu załogi w szeroko rozumiane sprawy Spółki. Realizacja wniosków przyczynia się do zmniejszenia kosztów produkcji, wydłużenia żywotności maszyn, poprawy wydajności pracy i zmniejszenia strat produkcyjnych.

Planowane szkolenie jest formą motywacji pracowników i stanowi stały element cyklicznego planu pracy i szkoleń w programie PAP PWPW S.A. . Tego typu szkolenia odbywają się corocznie od przeszło 15 lat, realizowane były m.in. w Wielkiej Brytanii, krajach Beneluksu, Włoszech, Czechach, Austrii, na Litwie. Dzięki takim wyjazdom edukacyjnym pracownicy, którzy z pewnością we własnym zakresie nie mieliby takich możliwości organizacyjnych, stają się uczestnikami szkoleń ukierunkowanych na ciągłe podnoszenie efektywności pracy i doskonalenie procesów realizacji zadań. Kilkunasto godzinne szkolenia w połączeniu z wizytą w wybranym wzorcowym zakładzie produkcyjnym stosującym najlepsze praktyki w obszarze zarządzania produkcją z elementami 5„S”, Kaizen, Lean management, TQM, itp. znakomicie realizują podstawowe zadania programu tj. ciągłe efektywne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników Wytwórni. Właśnie tego typu wizyta w węgierskim zakładzie produkcyjnym jest jednym z punktów tegorocznego wyjazdu, obok wykładu wprowadzającego w pierwszym dniu szkolenia, realizowanego przez zewnętrznego eksperta oraz szkoleń realizowanych w kolejnych dniach przez trenerów wewnętrznych z kilkunastoletnim doświadczeniem w programach usprawniających procesy pracy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego szkolenia prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem zapewniając transparentność działań rozwojowych w PWPW S.A., w tym działań ukierunkowanych na doskonalenie załogi, jej wewnętrznej przedsiębiorczości i efektywności działania. Przygotowywany dla pracowników Wytwórni wyjazd, nie różni się od wyjazdów studyjnych organizowanych m.in. dla dziennikarzy różnych mediów przez np. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. W trakcie tych wyjazdów uczestnicy poza zapoznaniem sie z pracą Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji, mają możliwość zwiedzenia Brukselskiej starówki czy zjedzenia kolacji w lokalnej restauracji. A więc ta jak i każda inwestycja szkoleniowa pociąga za sobą określony koszt, ale osiągane korzyści organizacyjno-edukacyjne uzasadniają jej wartość i dają długofalowe efekty. W samym tylko br. zostało już zgłoszonych w Programie Aktywności Pracowniczej ok. 80 wniosków usprawniających oraz kilkanaście inicjatyw pracowniczych.

Z wyrazami szacunku,PWPW S.A.Oto odpowiedź PWPW, którą otrzymaliśmy po publikacji materiału.


(mn)