Sejmowa komisja infrastruktury ma się dziś zająć projektem zmian w ustawie o prawie lotniczym. Od dwóch lat Urząd Lotnictwa Cywilnego domagał się bowiem, by uregulować zasady organizacji pokazów lotniczych. Dotąd nie wiadomo chociażby, z jakiej odległości widzowie mogą obserwować podniebne ewolucje.

Jakie zmiany przewidziano w lotniczych przepisach? Chodzi o zapisanie w ustawie tak zwanej delegacji dla ministra infrastruktury, bez której resort nie może wydawać rozporządzeń, regulujących zasady bezpieczeństwa na pokazach lotniczych. Te zasady trzeba doprecyzować, a nie będzie to możliwe bez zmiany ustawy. Choć Janusz Piechociński z komisji infrastruktury uważa, że potrzebne rozporządzenia mogły być wydane już dawno:

Niestety zarówno Urząd Lotnictwa Cywilnego, jak i resort infrastruktury uważają, że zmiany zasad bezpieczeństwa wymagają nowelizacji ustawy. A ta może potrwać jeszcze wiele miesięcy.