Sejm przyjął uchwałę w sprawie trybu ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Zgodnie z nią nastąpi to w drodze parlamentarnej. Na następnym posiedzeniu w połowie marca posłowie mogą już zająć się projektem ustawy upoważniającej prezydenta do złożenia podpisu kończącego proces ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego.

W czwartkowym głosowaniu uchwałę poparło 357 posłów, 55 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna potrzeba do przyjęcia uchwały wynosiła 210 głosów.