Polska od 2007 roku wydała zaledwie 2 procent unijnych środków na budowę lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych - poinformowała prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska.

Wyjaśniła, że z 1 mld euro, które Polska może wykorzystać na ten cel w latach 2007-2013, zakontraktowano dopiero 18 mln euro.

Znajdujemy się w połowie okresu wydatkowania środków unijnych, a stan wydawania jest mizerny - powiedziała. Dodała, że nie należy za to nikogo winić, ponieważ przygotowanie inwestycji telekomunikacyjnych jest bardzo trudne.

Wyjaśniła, że Urząd chce powołać "helpdesk", czyli ośrodek doradczy, który będzie pomagać samorządom i przedsiębiorcom przy realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Zaznaczyła, że projekt został zatwierdzony w piątek przez komisję oceniającą przy MSWiA. Mam nadzieję, że dzięki temu wydawanie pieniędzy unijnych na budowę infrastruktury teleinformatycznej będzie się odbywać sprawniej.

Zaznaczyła, że jej zdaniem jest jeszcze szansa, by wydać wszystkie przyznane Polsce pieniądze.

UKE chce także przygotować raport otwarcia, który zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Ma on dokładnie przedstawiać stan zaawansowanie poszczególnych projektów i dać pełny obraz sytuacji.