Cypr może pochwalić się największym odsetkiem kąpielisk z "doskonałą jakością wody". Polska znalazła się w tym rankingu na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, wyprzedzając jedynie znajdującą się poza UE Albanię - wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska i Komisji Europejskiej.

W raporcie podsumowującym jakość kąpielisk w Europie w 2023 roku wzięto pod uwagę państwa członkowskie UE oraz Albanię i Szwajcarię. W opracowaniu wykazano, że zdecydowana większość kąpielisk w Europie spełniła w ubiegłym roku najsurowsze unijne normy "doskonałej" jakości. 

Spośród zbadanych 22 tys. miejsc aż 85,4 proc. otrzymało taki status, a 1,5 proc. oceniono jako kąpieliska o "złej" jakości wody.

Liderzy: Cypr, Austria i Chorwacja

Jakość wody w morzach jest ogólnie lepsza w porównaniu z wodami śródlądowymi. 89 proc. kąpielisk przybrzeżnych charakteryzowało się doskonałą jakością w porównaniu z niemal 79 proc. wód w kąpieliskach w głębi lądu.

Na Cyprze status kąpieliska z doskonałą jakością wody przyznano 97,6 proc. z akwenów. Na drugim miejscu z 96,9 proc. znalazła się Austria, a na trzecim - Chorwacja z wynikiem 96,7 proc. 

Albania i Polska zamykają tabelę

Na ostatnim miejscu z 41,2 proc. "doskonałych kąpielisk" uplasowała się niebędąca członkiem UE Albania, a następnie Polska z 54,9 proc. W gronie państw UE z najmniejszym odsetkiem bardzo czystych kąpielisk znalazły się też Węgry, Estonia, Belgia czy Rumunia. Średnia unijna wyniosła 85,4 proc.

W raporcie podano, że w Polsce znajduje się 739 kąpielisk, z których 406 otrzymało status "doskonałej" jakości wody. Jakość 21 z nich oceniono jako "złą".

W kategorii czystości wód morskich na pierwszym miejscu znalazła się Chorwacja z wynikiem 99,1 proc. "doskonale" czystych kąpielisk na wybrzeżu. Drugie miejsce przyznano Cyprowi, gdzie podobny status otrzymało 97,6 proc. kąpielisk morskich, a następnie Grecji z wynikiem 95,8 proc.

Na ostatnim miejscu w tej kategorii uplasowała się Albania z wynikiem 41,6 proc., a następnie: Estonia - 46,7 proc., Polska - 55,1 proc. oraz Finlandia - 65,4 proc. Średnia unijna wyniosła 88,8 proc.

Bezpiecznie w większości kąpielisk

W podsumowaniu podkreślono, że "kąpiel jest bezpieczna w większości kąpielisk w Unii Europejskiej"

"96 proc. wód spełniało minimalne standardy jakości wymagane dyrektywą dotyczącą wody w kąpieliskach, co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim" - powiadomiono.

Instytucje unijne zaznaczyły, że "chociaż stan większości wód w kąpieliskach europejskich jest uznawany za doskonały, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych pozostaje znaczne, a zmiany klimatu mogą je pogłębić".

"Zwiększone obfite opady deszczu, związane ze zmianą klimatu, mogą negatywnie wpłynąć na jakość wody w kąpieliskach, potencjalnie zwiększając ryzyko dla zdrowia (ludzi)" - ostrzegły Europejska Agencja Środowiska i Komisja Europejska.