Polska ciągnie się w kulturalnym ogonie Unii Europejskiej - podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Zaledwie jeden procent polskich studentów to słuchacze uczelni artystycznych. Jest to najgorszy wynik w całej Wspólnocie.

Równie fatalnie wypadamy pod względem liczby zatrudnionych w kulturze. Tu słabsze wyniki mają tylko Rumunia i Portugalia. Zdecydowanie rzadziej niż większość mieszkańców Unii chodzimy też do kina. W kulturalnej czołówce są za to Maltańczycy, Holendrzy i Skandynawowie.

Poniżej unijnej średniej Polska wypada także pod względem liczby przedsiębiorstw w sektorze wydawniczym oraz w eksporcie dzieł sztuki czy antyków, gdzie liderem jest Wielka Brytania. Z eksportem o wartości 3,2 miliardów euro, Anglia znacznie wyprzedza w tym rankingu Francję i Austrię. Polski eksport dzieł sztuki i antyków wyniósł w 2004 r. 20 mln euro, a import 4,3 mln. euro.