Połowa polskich rodzin korzysta z prywatnych świadczeń zdrowotnych. Jeszcze sześć lat temu na taką opiekę medyczną decydowało się 24 proc. Polaków - informuje "Gazeta Prawna", powołując się na Zieloną Księgę przygotowaną przez resort zdrowia.

Z dokumentu wynika, że miesięczne wydatki na ochronę zdrowia przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym wynoszą 41 zł; w przypadku rodzin emeryckich - 65 zł. Środki, które przeznaczamy na prywatne leczenie będą rosły, bo społeczeństwo się starzeje i rośnie zapotrzebowanie na usługi medyczne - zwłaszcza na świadczenia nowoczesne i wysokiej jakości.

Co roku na leczenie Polacy wydają 18 miliardów złotych prywatnych środków, najwięcej pieniędzy przeznaczają na zakup leków. Według ekspertów Polska jest w grupie nowych członków Unii Europejskiej, których prywatne wydatki na leki należą do najwyższych przy jednocześnie niskim poziomie refundacji ze środków publicznych.

Eksperci są zdania, że niezbędne jest uszczelnienie systemu finansowania ochrony zdrowia, w taki sposób, by jak najwięcej środków prywatnych trafiało do placówek medycznych działających w ramach systemu publicznego. Jednym ze sposobów jest wprowadzenie ubezpieczeń dodatkowych.