Polityczna zmiana warty w Chinach

Piątek, 15 listopada 2002 (09:00)

Hu Jintao został nowym sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Zobowiązał się on do przeprowadzenia reform gospodarczych. Jintao zastąpił Jiang Zemina, piastującego stanowisko przez ostatnie 13 lat, stając się de facto przywódcą całego państwa.

Delegaci na XVI zjazd Komunistycznej Partii Chin żegnali Jianga z nieukrywanym żalem: Osiągnięcia Jiang Zemina są twórczym rozwinięciem myśli i działań Deng Xiaopinga i Mao Zedonga. Wskazują drogę wszystkim Chińczykom i zapewnią im godne życie na następne lata - mówił Long Feifeng z prowincji Hubei.

CHINY - SUKCES GOSPODARCZY I NAJWIĘKSZY SYSTEM REPRESJI NA ŚWIECIE

Gospodarka: Chiny w Polsce, Polska w Chinach

59-letni Hu stanie także na czele najpotężniejszego organu władzy w Chinach, nowego dziewięcioosobowego Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh, do którego wybrano polityków młodszego pokolenia, ale w którym znaleźli się sojusznicy poprzednika Hu, Jianga Zemina. Jintao to reprezentant tak zwanego "czwartego pokolenia" kierownictwa partii. (pierwsze uosabiał Mao Tse-tung, drugie - Deng Xiaoping, trzecie - Jiang Zemin).

Jiang pozostanie częściowo u władzy. Kierownictwo jedynie słusznej partii oddał Hu Jintao, ale wciąż pozostały mu dwie funkcje: prezydenta Chin oraz szefa Centralnej Komisji Wojskowej. Głową państwa przestanie być dopiero w marcu 2004 roku. Funkcję przewodniczącego Komisji Wojskowej ma oddać podczas wiosennej sesji parlamentu, ale nikt nie wie, czy istotnie to zrobi.

Zamykając zjazd, Jiang Zemin obiecał, że zaprosi do partii prywatnych przedsiębiorców, niegdyś wyklęte klasy posiadające. Z kolei dyrektor wydziału KC do spraw rozwoju zapowiedział zrównanie firm prywatnych z państwowymi. Chodzi między innymi o równy dostęp do kredytów bankowych.

09:00

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

-