Blisko pół miliona Polaków jest prześladowanych w miejscu pracy – wynika z informacji Instytutu Psychosomatycznego, na które powołuje się „Gazeta Prawna”. Zdaniem biegłych sądowych 3-4 proc. pracującej populacji w Polsce kwalifikuje się do odszkodowań z powodu mobbingu.

Gazeta informuje o zmianach w kodeksie pracy, jakie wkrótce będzie rekomendować rządowi specjalny zespół ds. przeciwdziałania mobbingowi, powołany przy pełnomocniku rządu do spraw równego traktowania. Mają one polegać na tym, że pracownik, który czuje się prześladowany w pracy, będzie musiał powiadomić o tym pracodawcę. Ten uruchomi specjalną procedurę wyjaśniającą i podejmie mediację z poszkodowanym. Rozwiązanie nie będzie oczywiście zamykało przed pracownikiem drogi sądowej.

Z danych resortu sprawiedliwości wynika, że obecnie do sądów trafia 500 pozwów o mobbing rocznie. Większość z nich jest odrzucana.