Deklarację, zakładającą promowanie pokoju i stabilizacji na Bałkanach

przyjęli przedstawiciele 39-ciu państw, uczestniczących w szczycie w

Sarajewie. Zachęcili także władze Jugosławii do przeprowadzenia

demokratycznych zmian, grożąc, że jeśli tak się nie stanie państwo to

nadal uznawane będzie za wyrzutka wśród międzynarodowej społeczności.

Wszystko wskazuje na to, że z postanowień Paktu Stabilizacyjnego dla

Bałkanów skorzysta Czarnogóra, republika wchodząca w skład Jugosławii.

Jego uczestnicy postarają się, by tak właśnie się stało - zadeklarowali

uczestnicy szczytu.