Kilkunastominutowa ulewa przeszła nad Radomiem w województwie mazowieckim. Strażacy odebrali kilkadziesiąt zgłoszeń o lokalnych podtopieniach i przepełnionych studzienkach ściekowych. Woda powoli zaczyna opadać, a deszcz ustaje.