Kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych zablokowali przejście graniczne z Ukrainą w Medyce. Od południa z kolei zablokowane jest też przejście w Korczowej.

Kierowcy protestują przeciw zbyt wolnej, ich zdaniem, odprawie celnej. W Korczowej kolejka samochodów ciężarowych oczekujących na odprawę sięga ok. 5 km.