Platforma Obywatelska zaprasza

Sobota, 20 stycznia 2001 (00:20)

"Platforma Obywatelska" będzie dążyć do zbudowania silnej reprezentacji parlamentarnej - zapowiedzieli jej założyciele Andrzej Olechowski, Donald Tusk i Maciej Płażyński. Platforma Obywatelska - tak nazwana została nowa inicjatywa trzech polityków.

Platforma zadeklarowała oficjalnie przystąpienie do wyborów parlamentarnych. Głównym celem ugrupowania jest zbudowanie jak najsilniejszej reprezentacji parlamentarnej w nowym Sejmie. "Nową organizację, partię, sojusz, stowarzyszenie, unię, ruch – powoła kongres założycielski, który odbędzie się po wyborach parlamentarnych. Jego uczestnikami będą posłowie i senatorowie wybrani z listy Platformy Obywatelskiej" – powiedział Olechowski. Do wyborów platforma będzie funkcjonować w oparciu o pełnomocników terenowych. Oprócz ludzi SKL, liderzy platformy nie zapraszają do współpracy żadnych innych partii, zapraszają za to wszystkich Polaków. "Od dziś zaczynamy gromadzić deklarację udziału w tym przedsięwzięciu, poparcia dla niego. Uruchomiona została w tym celu strona internetowa" - powiedział Andrzej Olechowski. W najbliższą środę 24 stycznia o 16.00 odbędzie się w gdańskiej hali Oliwii zgromadzenie obywatelskie, na które może przyjść każdy zainteresowany współtworzeniem Platformy. Liderzy Platformy nie chcę bowiem współpracować z innymi partiami politycznymi oprócz SKL. Chcą zbudować nową strukturę do której przystąpią Polacy zniesmaczeni dotychczasowym stylem sprawowania władzy. "To nie może być ani pospolite ruszenie, ani grupa przypadkowych osób. Ani joint venture zawiązane w celu zdobycia miejsca w parlamencie. Dlatego nie widzimy wśród liderów Platformy na przykład pana posła Jerzego Gwiżdża, do którego jest nam politycznie zbyt daleko" - powiedział Olechowski. Andrzej Olechowski przedstawił także zręby programowe nowej inicjatywy, miedzy innymi wprowadzenie podatku liniowego, ograniczenie partyjnej nomenklatury przez na przykład zmniejszenie liczby radnych i mocne zaangażowanie się w modernizację wsi.

Już teraz nowa inicjatywa rośnie w siłę. Platforma zaprosiła do współpracy Forum Gospodarcze Unii Wolności. Przedsiębiorcy, członkowie Forum odpowiedzieli na propozycje pozytywnie. Uważają bowiem, że to właśnie Platforma odpowiada aspiracjom środowiska. Sondaże wskazują, że nowe ugrupowanie ma bardzo duże szanse na sukces wyborczy. Według badania sopockiej Pracowni Badań Społecznych chęć głosowania na "trójporozumienie" wyraziła prawie jedna czwarta Polaków. Zgodnie z przewidywaniami najwięcej - bo prawie połowę dotychczasowego elektoratu - może stracić Unia Wolności, a około jednej czwartej AWS i PSL. Także co piąty sympatyk SLD gotowy jest poprzeć "trójporozumienie".

00:20

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

-