Komitety wyborcze Andrzeja Olechowskiego, Ludwika Wasiaka, Franciszka Wójcika i Bogdana Szpryngiela usunęły wady w swoich zawiadomieniach i zostały w czwartek zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Oznacza to, że ostatecznie PKW zarejestrowała 17 komitetów wyborczych.

Zobacz również:

  • Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 13 komitetów w wyborach prezydenckich - poinformował jej przewodniczący Stefan Jaworski. Ponadto Komisja wezwała 4 komitety do uzupełnienia dokumentów i odmówiła rejestracji 6 innych. Do poniedziałku, kiedy upływał termin zawiadamiania PKW o utworzeniu komitetu wyborczego, do Komisji zgłosiły się 22 komitety. We wtorek pocztą nadeszło zgłoszenie jeszcze jednego. więcej

Podjęcie przez PKW uchwały o rejestracji komitetu wyborczego to kolejny krok na drodze do rejestracji kandydata w wyborach prezydenckich, które odbędą się 20 czerwca. Komitety, które zostały zarejestrowane, mają teraz czas do 6 maja do północy na zebranie 100 tysięcy podpisów z poparciem i zarejestrowanie kandydata.

PKW odrzuciła sześć zgłoszeń o zarejestrowanie komitetów wyborczych: Bartłomieja Kurzei, Dariusza Kosiura, Pawła Soroki, Zdzisława Jankowskiego, Waldemara Urbanowskiego i Pawła Pietrzyka. Przyczyną odmowy rejestracji tych komitetów był brak wymaganej liczby tysiąca podpisów.

W wyborczej grze pozostają natomiast komitety: Waldemara Pawlaka, Kornela Morawieckiego, Andrzeja Leppera, Marka Jurka, Bogdana Szpryngiela, Bogusława Ziętka, Bronisława Komorowskiego, Janusza Korwin - Mikke, Romana Sklepowicza, Ludwika Wasiaka, Józefa Wójcika, Andrzeja Olechowskiego, Zdzisława Podkańskiego, Grzegorza Napieralskiego, Jarosława Kaczyńskiego, Krzysztofa Mazurskiego, Gabriela Janowskiego.