Polskie Koleje Państwowe aktywnie działają na polu profilaktyki zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Wprowadzone zostały specjalnie wytyczne dla pracowników, w szczególności dla personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerami na dworcach. Spółka podjęła również decyzję o przekazaniu darowizny w wysokości 2 mln zł dla Fundacji Grupy PKP na rzecz walki z koronawirusem. Docelowo łączny budżet wsparcia wyniesie 5 mln zł. Ponadto, PKP S.A. wprowadziła pakiet działań antykryzysowych skierowany do swoich partnerów biznesowych.

Pracownicy Polskich Kolei Państwowych, zwłaszcza osoby mające bezpośrednią styczność z podróżnymi na dworcach kolejowych, postępują zgodnie ze specjalnymi wytycznymi  w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19. Na dworcach wytypowane zostały miejsca, w których mogą przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronowirusem do czasu przybycia służb medycznych. Apteczki, znajdujące się na dworcach, wyposażone są w maseczki ochronne.

Wsparcie dla służb medycznych

PKP S.A. zdecydowała o przekazaniu darowizny celowej w wysokości 2 mln zł dla Fundacji Grupy PKP na rzecz walki z koronawirusem. Łączny budżet, w skład którego wchodzą darowizny od spółek Grupy PKP na rzecz tych działań, będzie wynosił blisko 5 mln zł.

- Pandemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, która dotknęła dziś społeczność międzynarodową i obywateli Polski, jest największym zagrożeniem epidemicznym XXI wieku. Nadzwyczajna sytuacja, w jakiej obecnie się znaleźliśmy, wymaga nadzwyczajnych działań: dyscypliny, wdrożenia specjalnych procedur w pracy i życiu codziennym, ale także empatii i troski o drugiego człowieka. Polskie Koleje Państwowe, jako firma z wieloletnią tradycją, w której służba społeczeństwu to podstawa codziennej działalności, czują się w obowiązku wspomóc służbę zdrowia w walce z obecnym zagrożeniem - mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Środki zostały przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, który pozwoli laboratoriom zwiększyć możliwości diagnostyczne oraz przyspieszyć wykonywanie badań u osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Jako pierwsza sprzęt wraz z odczynnikami otrzymała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

Na pomoc najemcom

PKP S.A. wprowadziła również pakiet działań antykryzysowych skierowany do przedsiębiorców. Spółka stworzyła katalog udogodnień dla najemców prowadzących działalność gospodarczą na dworcach kolejowych. Wsparcie obejmuje umorzenie 80% należnego czynszu za okres od 15 marca do 30 kwietnia br. czy zwolnienie w całości z opłaty eksploatacyjnej  i opłaty marketingowej we wspomnianym okresie. Co więcej, na indywidualnie uzasadniony wniosek najemcy PKP S.A. nie wyklucza częściowego umorzenia zawieszonych należności w przypadku wykazania przez najemcę skutków ograniczenia działalności gospodarczej przyczynami związanymi z epidemią.

Od przewoźników nie będzie pobierana w pełnym zakresie opłata za dostęp do infrastruktury, czyli tzw. opłata dworcowa.