'Przyszliśmy, by rozgonić to całe towarzystwo', mówią pikietujący w

Bydgoszczy rolnicy. Chłopi są zaniepokojeni, bo w przededniu żniw nie

wiedzą ile, i za ile, będą mogli sprzedać zboża w skupie.

Pikieta rozpoczęła się od wypadku, jeden z uczestników wpadł pod

autobus.

ROLNIK 0:41