Jeszcz dziś związek pielęgniarek i położnych zdecyduje, czy zawiesić

swój protest. Mimo zawartego dwa dni temu porozumienia z rządem i

apelów szefowej związku, Bożeny Banachowicz, nie wszystkie pielęgniarki

przestały głodować i okupować szpitale.