Pięć lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami? Rząd zajmie się projektem

Wtorek, 11 kwietnia 2017 (06:43)

​Projektem zaostrzającym kary za znęcanie się nad zwierzętami zajmie się rząd na dzisiejszym posiedzeniu. Ministrowie mają też przyjąć uchwałę dotyczącą porozumienia z UNESCO w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbędzie się w pierwszej połowie lipca w Krakowie.

Projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie karnym, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przewiduje kary do pięciu lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami i obligatoryjne kary finansowe za przestępstwa wobec zwierząt.

Zgodnie z projektem podwyższone miałyby być maksymalne kary - z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności - za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami. Jeśli czyny te byłyby dokonywane "ze szczególnym okrucieństwem", górna granica kary zostałaby zwiększona z trzech do pięciu lat.

Zwiększenie sankcji karnej za znęcanie się nad zwierzętami ma za zadanie odstraszanie potencjalnych sprawców. Wobec dużej liczby tego typu przestępstw, konieczne jest wysłanie czytelnego sygnału ze strony państwa, że nie ma na to przyzwolenia - informował resort sprawiedliwości, uzasadniając projekt zmian.

Ministerstwo wskazało, że podniesienie górnej granicy kary za czyn dokonany ze szczególnym okrucieństwem ujednolica przepisy. Już obecnie kara za różne formy kłusownictwa i polowania niezgodnie z przepisami, np. w okresie ochronnym, wynosi do pięciu lat więzienia.

Projekt przewiduje także, że w razie skazania za przestępstwo zabicia lub znęcania się nad zwierzęciem, sąd musiałby orzec wobec sprawcy obowiązkową nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości od tysiąca do nawet 100 tysięcy złotych. Według MS dodatkową korzyścią z tego przepisu będzie wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt, ponieważ nawiązki będą wpływać na ich konta.

W przypadku skazania za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, sąd będzie zobligowany także do orzeczenia wobec sprawcy zakazów: posiadania zwierząt oraz wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami. Uzupełniony miałby też zostać Kodeks karny. Jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał zakazów orzeczonych na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, będzie mógł zostać za to skazany na karę do trzech lat pozbawienia wolności. Do tej pory uchylanie się od wykonywania tych zakazów nie było objęte regulacją z Kodeksu karnego - sygnalizowało MS.

Z opublikowanego w marcu raportu MSWiA wynika, że systematycznie rośnie liczba przestępstw przeciwko zwierzętom. W 2015 roku stwierdzono 1859 przestępstw wobec zwierząt, czyli o 23,1 procent więcej niż rok wcześniej; podczas gdy jeszcze dekadę wcześniej - w 2004 roku odnotowano ich około 990. Obrońcy praw zwierząt wskazują, że przestępstwa dotyczą celowego znęcania się oraz zaniedbywania.

Uchwałą ws. porozumienia z UNESCO

Rząd zajmie się także projektem uchwały ws. porozumienia z UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbędzie się w Krakowie między 2a 12 lipca.

Komitet Światowego Dziedzictwa, który m.in. prowadzi listę światowego dziedzictwa UNESCO, składa się z 21 członków i spotyka się przynajmniej raz w roku. Kadencja członków trwa sześć lat. Główne zadania komitetu to m.in. określenie dóbr kulturowych i przyrodniczych, które powinny być chronione i wpisywanie ich na Listę Światowego Dziedzictwa, ocena stanu ich zachowania, decydowanie o usunięciu z listy oraz ustalanie najbardziej efektywnego wykorzystania środków z Funduszu Światowego Dziedzictwa.

Konwencja w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego została przyjęta przez Konferencję Generalną UNESCO w 1972 roku. Polska ratyfikowała dokument, jako jedno z pierwszych państw w 1976 roku. Obecnie sygnatariuszami konwencji są 194 państwa. Jest to umowa międzynarodowa o globalnym zasięgu i jednocześnie jedna z najlepiej rozpoznawalnych inicjatyw UNESCO.

Dotychczas Polska jako państwo strona konwencji zasiadała w komitecie tylko raz; była to skrócona kadencja 1976-78. Obecna obejmuje lata 2013-17.

Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO odbywają się od 1977 roku w różnych miastach świata. W ostatnich latach odbywały się w Sewilli, Paryżu, Petersburgu i Bonn. W 2016 roku gospodarzem był Stambuł. W tym roku około tysiąca delegatów ze 190 krajów będzie obradować w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Podczas lipcowych obrad dokonywane będą m.in. nowe wpisy na listę światowego dziedzictwa.

(MRod)

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska