Kwiecień przyniósł poprawę nastrojów konsumentów - informuje Pentor. Korzystniejsze niż przed miesiącem są odczyty wszystkich indeksów, choć - jak zaznaczono w komentarzu do badań - wciąż pozostają w strefie wartości ujemnych. Oznacza to utrzymującą się i wciąż dość znaczną przewagę pesymistów nad optymistami.

W porównaniu z marcem liczba pesymistów zmalała o 8 punktów procentowych (z 43 do 35 procent), przybyło natomiast nieco optymistów (21 wobec 19 procent).

Z badań wynika również, że nadal lepiej postrzegana jest obecna i przyszła kondycja finansowa gospodarstw domowych, aniżeli kondycja gospodarki polskiej w skali makro.