Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiadamia prokuraturę o możliwych przestępstwach w Polskiej Akademii Nauk. Zawiadomienie to efekt kontroli przeprowadzonej przez resort w tej instytucji. Chodzi między innymi o naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych.

Wyniki kontroli wykazały m.in., że złamano ustawę przy zamówieniu na remont budynku PAN przy ul. św. Jana w Krakowie. Okazało się, że kanclerz PAN z niewiadomych przyczyn zmienił warunki rozliczenia z wykonawcą czego zabrania ustawa o zamówieniach publicznych.

Ponadto ministerstwo zarzuca władzom PAN-u złe prowadzenie ksiąg rachunkowych, przekazywanie nierzetelnych danych resortowi nauki a także naruszenie ustawy o rachunkowości.

Zawiadomienie zostało skierowane w zeszłym tygodniu. Teraz prokuratura zdecyduje, czy wszcząć śledztwo w tej sprawie. W dokumentach jako osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości wymienieni są między innymi prezes Michał Kleiber i kanclerz PAN Zdzisław Hensel. Co ciekawe, w odpowiedzi wiceprezes PAN nie neguje zarzutów zawartych w wynikach kontroli.

Wyniki kontroli w PAN.

Odpowiedź PAN.