​Ósmoklasisto, nadal nie wybrałeś szkoły średniej? Wahasz się, czy uczyć się kilku języków obcych, czy może postawić na naukę rozszerzonej informatyki, matematyki i fizyki? Mamy dla Ciebie alternatywne rozwiązanie - naukę w czteroletnim Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie o specjalności, która pozwolić Ci rozwijać zarówno zainteresowania humanistyczne, jak i informatyczne. Klasa lingwistyczno-informatyczna jest dla osób chcących poznać tajniki programowania, zgłębić praktyczne zastosowania nowoczesnych technologii, nauczyć się praktycznego używania matematyki w informatyce, a jednocześnie mających potrzebę uczenia się języków obcych (języka angielskiego oraz - wybranego przez ucznia - języka hiszpańskiego, włoskiego lub niemieckiego). W klasie tej nauka na poziomie rozszerzonym odbywa się na lekcjach języka angielskiego i informatyki, a trzeci przedmiot w wariancie rozszerzonym może wybrać sam uczeń. Dzięki temu jest on niejako kreatorem własnej ścieżki kształcenia.

Z pewnością spytasz, co jeszcze wyróżnia nas spośród innych liceów? Lista atutów jest długa:

-  Szkoła mieści się w centrum miasta, przy ul. Karmelickiej 10, niedaleko stacji metra Ratusz Arsenał.

-  Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.30.

-  Klasy są kameralne, liczą nie więcej niż 18 osób.

-  Na zajęciach odchodzi się od tradycyjnego modelu nauczania klasowo-lekcyjnego.

-  Co najmniej raz na dwa tygodnie realizowane są projekty interdyscyplinarne.

-  Nauczyciele stawiają na indywidualizację nauczania, aby w każdym uczniu odkryć jego mocne strony.

-  Każdy uczeń ma swojego tutora, który pomaga w ukierunkowaniu jego rozwoju i pogłębianiu zainteresowań.

-  Uczeń wyróżniający się w nauce i chcący rozwijać swoje zainteresowania może uczestniczyć w wybranych zajęciach akademickich (razem ze studentami).

-  W szkole uczą nie tylko doświadczeni nauczyciele-przedmiotowcy, ale także wykładowcy akademiccy z przygotowaniem pedagogicznym.

-  Nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne są wykorzystywane w procesie nauczania nie tylko na zajęciach z informatyki.

-  W ramach zajęć informatycznych uczeń może przygotować się do egzaminu o certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

-  W szkole obowiązuje "mieszany" system oceniania, w ramach którego uczeń otrzymuje za swoją pracę ocenę w postaci stopnia wraz z komentarzem nauczyciela właściwym dla oceniania kształtującego).

-  Szkoła gwarantuje dostęp do bogatych zasobów biblioteki akademickiej.

-  Uczeń może uczestniczyć w wyjazdach i wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus.

-  Społeczność szkolna jest otwarta na wielokulturowość i funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

-  W szkole organizowane są różne akcje wolontariackie.

-  Szkoła ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych.

-  Dzięki konsultacjom z doradcą zawodowym i systematycznym spotkaniom z przedstawicielami różnych zawodów uczeń kończący liceum może świadomie wybrać dalszy kierunek kształcenia.

Organ prowadzący liceum - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie ma dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu na poziomie akademickim. We Wszechnicy Polskiej kształcimy studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach filologia angielska, niemiecka, hiszpańska, włoska, francuska, rosyjska, szwedzka, a także pedagogika, finanse i rachunkowość, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Słyniemy ze skutecznego nauczania języków obcych i informatyki. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, stworzyliśmy liceum, w którym uczeń nie tylko będzie przygotowywany do osiągnięcia kolejnego etapu edukacji, efektywnego zdawania egzaminów czy dostania się na wymarzony kierunek studiów, ale przede wszystkim nauczy się otwartości na zmiany zachodzące w świecie, będzie nadążał za rozwojem nowoczesnych technologii, umiał funkcjonować w społeczeństwie opartym na wiedzy, działać kreatywnie, współpracować z innymi, żyć w społeczności międzynarodowej i wielokulturowej, skutecznie komunikować się w świecie co chwilę na różnych płaszczyznach przenikającym się z rzeczywistością cyfrową. Chcemy, aby absolwent naszego liceum był człowiekiem o szerokich horyzontach, znającym biegle co najmniej jeden język obcy, umiejącym posługiwać się w różnych sytuacjach życiowych narzędziami informatycznymi, świadomie wykorzystującym nowoczesne technologie, a w codziennym życiu przyjmującym wobec wszystkich postawę opartą na tolerancji, empatii, szacunku i życzliwości.

Rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wciąż trwa! Wystarczy przyjść do naszego działu rekrutacji mieszczącego się w Pałacu Kultury i Nauki (piętro VIII, pokój 803a) i złożyć komplet dokumentów (wypełniony formularz rekrutacyjny, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzenie wpłaty wpisowego). Informację o przyjęciu do szkoły dostaniesz w ciągu 7 dni od ich złożenia.

Szczegółowe informacje o Akademickim Liceum Ogólnokształcącym znajdziesz na stronie: www.liceum.wszechnicapolska.edu.pl/rekrutacja. Możesz kontaktować się też z nami telefonicznie 22 656 62 56, 22 656 68 60 lub mailowo liceum@wszechnicapolska.edu.pl.