ONZ potępia zamach bombowy na prawosłwną cerkiew w stolicy Kosowa -

Prisztinie. Eksplozja na szczęście nikogo nie raniła a szkody są

mniejsze niż początkowo sądzono. Nie wiadomo, kto podłożył bombę.

Serbscy duchowni przypuszczają jednak, że za zamachem stoją albańscy

ekstremiści. Według administratora prowincji z ramienia ONZ

Bernarda Kouchnera - podobne incydenty są nie do przyjęcia.