Kobieta została po raz pierwszy zastępcą sekretarza generalnego ONZ. Ban Ki Mun w piątek mianował na to stanowisko szefową dyplomacji Tanzanii – Ashae-Rose Mtengeti Migiro.

Ban Ki Mun podkreślił zalety menadżerskie pani Migiro i jej zaangażowanie w sprawy krajów rozwijających. Zapowiedział, że sceduje na nią znaczną część kierowania sekretariatem ONZ, a także kwestie społeczno-gospodarcze i rozwojowe.

Asha-Rose Mtengeti Migiro objęła resort spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Tanzanii przed rokiem. Przedtem przez pięć lat jako minister zajmowała się sprawami rozwoju społecznego, równości płci oraz problematyką dzieci. Zanim weszła do rządu, była wykładowczynią na wydziale prawa Uniwersytetu Dar es Salaam.