W olsztyńskim urzędzie miasta rozpoczęła się kontrola wydatków z okresu prezydentury Czesława Jerzego Małkowskiego. Do sprawdzenia jest 4000 faktur. Skontrolowana zostanie także zasadność wydatków oraz to, czy były one ujęte w budżecie.

Do kontroli doszło, gdyż po aresztowaniu Małkowskiego do urzędu zaczęły przychodzić osoby, prosząc o dofinansowanie różnorakich przedsięwzięć. Twierdziły, że prezydent obiecał dofinansować je z kasy miejskiej. Chodzi m.in. o sfinansowanie przejazdu kibiców drużyny olsztyńskich piłkarzy OKS 1945, gdy faktycznie na fakturze widnieje zapis, iż był to przejazd olsztyńskich urzędników.

Chodziło także o wydatki na rzekomą promocję Olsztyna w diecezjalnym piśmie "Posłaniec Warmiński". Faktycznie 7 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na promocję samego Małkowskiego, ponieważ w piśmie tym ukazał się tekst o nim i jego rodzinie.

Prezydent Olsztyna od miesiąca przebywa w białostockim areszcie. Postawiono mu zarzuty molestowania urzędniczek, gwałtu na jednej z nich oraz niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę miasta. Chodzi o inwestycje, które zdaniem śledczych naraziły miasto na straty.