Czy Wojciech Olejniczak zostanie nowym premierem? Jednak pomysł SLD o wotum nieufności wobec obecnego rządu raczej nie spotka się z pozytywnym odzewem opozycji.

Wszytko więc wskazuje na to, że SLD poniesie porażkę podczas głosowania nad ewentualnym wotum nieufności. Tylko zyskjując poparcie PO pomysł SLD ma bowiem szanse wejść w życie.

SLD zgłaszając wotum konstruktywnej nieufności chce, aby rząd wyłoniony w głosowaniu doprowadził tylko do przedterminowych wyborów. Plan Sojuszu przewidywał, że szefem rządu zostanie Wojciech Olejniczak.

Nie wiadomo jak zachowa się opozycja 22 sierpnia, kiedy SLD zapowiada głosowanie nad złoszonym już projektem o samorozwiązanie Sejmu.