Ustawowy zakaz bicia dzieci, kary dla osób, które nie informują o przemocy w rodzinie, choć są jej świadkami, obowiązek leczenia znęcających się nad małoletnimi – to propozycje zmian w prawie projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nowe przepisy mogłyby wejść w życie już w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM, Kamila Biedrzycka, zakończył się już pierwszy etap prac nad projektem zmian. Teraz nad przepisami pochylą się komisje międzyresortowe, które ustalą konkretną wysokość kar.

Ta legislacyjna inicjatywa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to efekt raportu na temat krzywdzenia dzieci w Polsce. Wynika z niego, że wobec małoletnich stosuje się cztery rodzaje przemocy – fizyczną, psychiczną, seksualną i ekonomiczną, polegającą na niezaspokajaniu podstawowych potrzeb dzieci. Najczęściej obserwowanym rodzajem przemocy jest jednak ta fizyczna – doświadcza jej aż jedna trzecia małoletnich.

Teraz resort zapewnia, że wszyscy, którzy dopuszczą się krzywdzenia dzieci, będą podlegać karom wyznaczonym w Kodeksie Karnym. Co więcej, obiecuje również bezpłatną obdukcję dla wszystkich – nie tylko małoletnich – ofiar przemocy.