Odwołania prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spolecznych Stanisława Alota

domaga się wicepremier Leszek Balcerowicz. Jak dowiedziała się sieć RMF

sprawa postawienia na czele ZUS kompetentnej osoby stanęła na

trwającym posiedzeniu rządu.