Westerplatte odzyska swój dawny wygląd. Po wielu latach starań wreszcie ruszyły prace, dzięki którym w ciągu kilku lat odbudowane zostaną budynki zburzone w czasie ataku niemieckiego.

W czasach PRL nie dbano o zachowanie historycznych realiów. Upadł PRL, zmieniła się też świadomość.

Reporter RMF Adam Kasprzyk sprawdzał, jakimi etapami będzie przebiegać odbudowa Westerplatte: