Od 2011 roku będziemy posługiwać się elektronicznymi dokumentami tożsamości. Tak zakłada rządowy projekt ustawy o nowych dowodach osobistych. Nowy dowód umożliwi składanie podpisu elektronicznego, ma być również wykorzystywany przy dostępie do rejestru usług medycznych. Prawo do tego dokumentu będzie przysługiwało od momentu urodzenia.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller powiedział na konferencji prasowej, że "nowe dowody dadzą szansę na inną relację między obywatelem a urzędnikiem". Jak mówił, obecnie żeby załatwić jakieś sprawy w urzędach trzeba stawiać się w nich osobiście, natomiast po otrzymaniu nowego dowodu z chipem będzie to można robić przez internet.

Podkreślił, że posiadając nowy dowód osobisty nie trzeba będzie mieć dodatkowych dokumentów w postaci np. ubezpieczenia zdrowotnego, czy legitymacji studenckiej, bo wszystkie te dane będą zapisane w chipie nowego dokumentu.

Miller zaznaczył, że MSWiA osobiście będzie odpowiedzialne tylko za wyrobienie dowodów i upewnienie się, że każdy obywatel ma tylko jeden taki dokument. Natomiast informacje zawarte w chipie będą gromadzone w specjalnych rejestrach, za które np. odpowiedzialna będzie szkoła, jeśli informacje będą dotyczyły tego, czy dana osoba jest uczniem lub ZUS, gdy będzie chodziło o emerytury. Minister zwrócił uwagę, że do odczytywania danych z nowych dokumentów będzie można wykorzystać np. czytniki używane dzisiaj do kart kredytowych.

Szef MSWiA podkreślił, że dopiero po tym, gdy ustawa zostanie uchwalona, ustalone zostaną szczegółowe kwestie, co do działalności poszczególnych rejestrów gromadzących informacje na temat Polaków. Miller wyraził przy tym nadzieję, że projekt zostanie szybko przyjęty przez parlamentarzystów i już od przyszłego roku będziemy mogli uzyskać nowe dowody. W pierwszej kolejności - jak mówił - otrzymają je ci, którym kończy się termin ważności starych dowodów.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie kraju, a także drogą elektroniczną.

Nowy system wydawania dowodów osobistych zapewni spójność i˙bezpieczeństwo systemu, wiarygodność dokumentów, współpracę rejestrów publicznych oraz zgodność dowodu ze standardami międzynarodowymi - podkreśla w specjalnym komunikacje Centrum Informacyjne Rządu.

Elektroniczne dokumenty tożsamości - podkreśla CIR - umożliwią też weryfikację danych dzieci w rejestrach państwowych, np. związanych z ochroną zdrowia, nauką czy ubezpieczeniem społecznym. Ponadto, dzieci poniżej 13 lat będą mogły przebywać na terenie pozostałych państw UE i grupy Schengen bez paszportu.

Według projektu ustawy, dokumenty wydawane dzieciom powyżej pięciu lat będą ważne 10 lat; dokumenty młodszych dzieci będą ważne pięć lat.