Pogranicznicy będą mogli od Nowego Roku kontrolować między innymi, czy cudzoziemcy pracujący w Polsce lub prowadzący tu działalność gospodarczą, robią to legalnie. 1 stycznia wchodzą w życie przepisy ustaw znowelizowanych w październiku, m.in. o cudzoziemcach i o straży granicznej.

Jeśli przeciw cudzoziemcowi będzie toczyło się postępowanie administracyjne, Straż Graniczna będzie mogła również przeprowadzać wywiad środowiskowy, ustalać, gdzie znajdują się członkowie rodziny cudzoziemca i kto mieszka w lokalu, który oficjalnie on zajmuje. A także doprowadzać wydalonych z kraju cudzoziemców do granic Polski. Wcześniej należało to do zadań policji.

Nadanie Straży Granicznej nowych uprawnień ma usprawnić kontrolę legalności pracy cudzoziemców, odciążyć PIP i ochronić polski rynek pracy przed niepłacącymi podatków obywatelami innych krajów, pracującymi na czarno. Jednocześnie ma też chronić cudzoziemców przed łamiącymi prawo pracodawcami.