Ochrona szpitali przed wierzycielami jest niezgodna z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny. Według sędziów takie normy prawne naruszają zasadę społecznej gospodarki rynkowej oraz swobodę działalności gospodarczej.

Trybunał rozpoznawał pytanie prawne warszawskiego sądu rejonowego dotyczące postępowania egzekucyjnego. TK stwierdził, że przepis narusza swobodę działalności gospodarczej poprzez ograniczenie swobodnej konkurencji. Wierzytelności od państwowych jednostek organizacyjnych są bardziej uprzywilejowane i chronione przed egzekucją.

Zapis nie jest też zgodny z zasadą równości wobec prawa, ponieważ w postępowaniu egzekucyjnym chroni państwowe jednostki organizacyjne spośród innych dłużników bez jakichkolwiek powodów, które by to uzasadniały.