Obywatelski projekt ustawy antyaborcyjnej. "Będziemy nad nim pracować, jeśli trafi do Sejmu"

Poniedziałek, 21 marca 2016 (13:20)

"Będziemy pracować nad obywatelskim projekt ustawy antyaborcyjnej, jeśli wpłynie do Sejmu" - powiedziała premier Beata Szydło. Dodała, że powinien on zostać przesłany "przynajmniej do komisji", bo projekty obywatelskie nie powinny trafiać "do kosza".

Szefowa rządu pytana, czy w tej kadencji Sejmu widzi możliwość zmiany przepisów antyaborcyjnych, odpowiedziała, że według jej informacji do Sejmu ma trafić obywatelski projekt ustawy. Jeżeli wpłynie do Sejmu, to będziemy nad nim pracować - podkreśliła.
Uważam, że taki projekt powinien zostać przesłany przynajmniej do komisji i tam powinny się odbywać prace - dodała Beata Szydło. Jak wyjaśniła, w kampanii wyborczej PiS deklarowało, że "trzeba skończyć z tymi czasami, gdy obywatelskie projekty ustaw trafiały do kosza". One zawsze wymagają namysłu i zasługują, żeby nad nimi pracować - oceniła szefowa rządu.

Według "Rzeczpospolitej" projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny wraz z tysiącem podpisów i zawiadomieniem o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wpłynął do Sejmu w ubiegłym tygodniu. "Najpóźniej dzień po świętach marszałek Marek Kuchciński będzie musiał wydać postanowienie o przyjęciu bądź odrzuceniu zawiadomienia" - napisała "Rzeczpospolita.

Całkowity zakaz przerywania ciąży

Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli przewiduje, że marszałek Sejmu przyjmuje zawiadomienie o utworzeniu komitetu, jeśli spełnia ono wymogi formalne: m.in. podana jest pełna nazwa komitetu, dane pełnomocników, dołączone jest 1000 podpisów oraz projekt ustawy. Jeśli marszałek stwierdzi jakieś braki formalne, wzywa komitet do ich usunięcia w ciągu 14 dni. "Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia. Umotywowane postanowienie Marszałka Sejmu o odmowie przyjęcia zawiadomienia może być przez pełnomocnika komitetu zaskarżone do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od daty doręczenia. (...) Od postanowienia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny" - czytamy w ustawie.

Jak pisze "Rzeczpospolita", projekt Fundacji Pro Prawo do Życia, przewiduje m.in. wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży, które jest obecnie dopuszczalne w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy jest wynikiem przestępstwa i gdy badania wykażą ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia płodu. Projekt zakłada też - podaje dziennik - że osoba powodująca śmierć dziecka poczętego podlegałaby karze więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat. Wobec matki dziecka sąd mógłby zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od jej wymierzenia.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

RMF FM/PAP