Na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa partia - Stronnictwo Pracy.

Powstało ono z połączenia Chrześcijańskiej Demokracji-Stronnictwa Pracy i Koalicji Ludowo-Niepodległościowej. Prezesem Stronnictwa został Andrzej Owsiński. Przewodniczący Koalicji Ludowo Niepodległościowej Zbigniew Wrzesiński uważa, że najważniejszym celem nowej partii jest współpraca z AWS. "Chcemy zjednoczyć AWS, zbudować obóz polityczny o takim kształcie ideowym i politycznym, aby stanąć do równej walki z SLD w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych" - twierdzi Wrzesiński. Równocześnie uważa on, że przywódcą Akcji powinien pozostać Marian Krzaklewski.

00:10