Zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Aleksander Kwaśniewski, wręczył w czwartek nominacje na szefów: sztabu generalnego i Wojsk Lądowych.

Zgodnie z przypuszczeniami, nowym szefem sztabu generalnego został generał broni Czesław Piątas - dotychczas odpowiedzialny za administrowaniem tym sztabem. Zastąpi on odchodzącego generała broni Henryka Szumskiego. Na dowódcę Wojsk Lądowych prezydent Kwaśniewski nominował generała dywizji Edwarda Pietrzyka (poprzednio stanowisko to piastował generał broni Zbigniew Zalewski). Szefem Marynarki Wojennej pozostał natomiast admirał Ryszard Łukasik.

"W Polsce nie ma jasnych zasad decydujących o tym, który generał może pełnić najwyższe funkcje w wojsku" - stwierdził tymczasem minister obrony Bronisław Komorowski, gość dzisiejszewgo "Krakowskiego Przedmieścia 27". Komorowski podkreślał, że takie kryteria powinny być ustanowione, choćby po to, by nikt do nikogo nie miał pretensji. "Potrzebne jest jasne określenie kryteriów, które powinien spełniać generał pretendujący do najwyższych godności w wojsku. (...) Może to być znajomość angielskiego albo przebieg kariery wojskowej, także ukończenie odpowiednich kursów czy uczelni" – dodał Komorowski. Szef MON uważa, że zarówno generał Piątas, jak i admirał Łukasik, to osoby kompetentne i doświadczone.

00:05