Po wejściu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej dzieci pokolenia wypędzonych Niemców powinny mieć prawo do osiedlenia się tam, gdzie mieszkali ich rodzice.

Takiego zdania jest Kanclerz Gerhard Schroeder, który bierze udział w uroczystości 50 rocznicy podpisania Karty Wypędzonych w Stuttgarcie. W jednoczącej się Europie na pewno nie zatarte zostaną wartości kulturowe poszczególnych narodów - zapewniał Kanclerz.

Podczas swojego wystąpienia Schroeder podkreślał, że 55 lat po zakończeniu wojny wszelkie granice w Europie są nienaruszalne. Usprawiedliwiał jednak wypędzonych, że nie powinno się ich obwiniać za chęć powrotu tam, gdzie była ich mała ojczyzna.

Władze Związku Wypędzonych uważają, że teraz na przełomie wieków to właśnie niemieccy żołnierze mogą pokazać światu, że pomagają mieszkańcom spustoszonych Bałkanów wrócić do swoich domów, z których niedawno zostali wyrzuceni.

Posłuchaj korespondenta radia RMF FM, Tomasza Lejmana

13:00