Niewypłacanie pieniędzy, wykorzystywanie do pracy nocą i podpisywanie umów bez zgody rodziców - to najczęstsze grzechy pracodawców wobec nieletnich pracowników. W wakacje rodzice powinni uważać na to dla kogo, za ile i na jaką umowę pracują ich dzieci.

To na rodzicach spoczywa obowiązek dopilnowania formalności. Niezbędna jest ich zgoda na pracę dziecka i na zawarcie umowy – mówi Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy: Taka umowa jest niezbędna, bo gdyby doszło do niewypłacenia wynagrodzenia, to jest podstawa do tego, żeby skierować roszczenie do sądu.

Na próbę oszukania nieletniego pracownika można się też poskarżyć w inspekcji pracy. Bardzo często interwencja inspektora nawet telefoniczna w takich sytuacjach pomaga - dodaje Tomczyk. Trudno jednak mówić o surowości inspektorów. W ubiegłym roku za naruszenia prawa przy sezonowym zatrudnianiu młodocianych, ukarali pracodawców 17 mandatami na sumę 21 tysięcy złotych.