"MSWiA będzie zachęcać przedstawicieli kościołów różnych wyznań, by kwestie związane ze zwrotem majątku rozstrzygane były przed sądem, a nie poprzez komisje majątkowe "- powiedziała rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak.

Pod koniec lutego CBA przesłało do najważniejszych osób w państwie - prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu - raport dotyczący działalności zlikwidowanej w marcu Komisji Majątkowej Kościoła katolickiego. We wnioskach biuro zwróciło uwagę, że "wątpliwości budzą też przepisy prawne" dotyczące działania innych komisji majątkowych.

Raport ten trafił również do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Już jesienią prowadzone były rozmowy z przedstawicielami różnych wyznań. Nie było jednak z ich strony chęci do tego, by kwestie związane z komisjami majątkowymi rozwiązać w podobny sposób, jak w przypadku Komisji Majątkowej Kościoła Katolickiego - dodała rzeczniczka MSWiA.

Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Wojciech Pracki powiedział, że kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej nie chcą likwidacji komisji majątkowych i domagają się, aby działały dalej. Jak wyjaśniał powodem jest m.in. to, że działają one dużo krócej niż Komisja Majątkowa Kościoła katolickiego.

O sprawie napisała środowa "Rzeczpospolita". Według niej chodzi m.in. o komisje: ds. Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prawosławnego, gmin wyznaniowych żydowskich oraz międzykościelną (ds. adwentystów, baptystów, zielonoświątkowców, metodystów, ewangelików reformowanych i Muzułmańskiego Związku Religijnego).