Nie żyje prof. Walery Pisarek - wybitny językoznawca i prasoznawca

Niedziela, 5 listopada 2017 (19:27)

W Katowicach zmarł prof. Walery Pisarek. Był wybitnym prasoznawcą i językoznawcą, który jako pierwszy przewodniczył Radzie Języka Polskiego. Miał 86 lat.

Profesor miał wziąć udział w gali Ambasador Polszczyzny w Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach. Miał wręczyć nagrodę Wielkiego Ambasadora Polszczyzny Jackowi Bocheńskiemu. Chwilę przed wręczeniem nagród, profesor zasłabł. 

Walery Pisarek urodził się w 1931 r. w Rabce. Szkołę powszechną skończył w 1943 r. na kompletach tajnego nauczania. Po ukończeniu liceum, od 1949 do 1957 r., studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1966 r. na wydziale filologiczno-historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach na podstawie pracy "Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym". W 1973 r. Rada Wydziału Filologicznego UJ na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Frekwencja wyrazów w prasie" nadała mu stopień doktora habilitowanego.

W 1982 r. uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w 1994 r. - tytuł prof. zwyczajnego. Był założycielem studiów dziennikarskich przy UJ i pracownikiem naukowym Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pełnił funkcję honorowego prezesa Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk - był pierwszym przewodniczącym rady. W latach 1969-2001 był dyrektorem krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. 

(m)

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

RMF FM/PAP