Opłaty na szkolny komitet rodzicielski nie są obowiązkowe - przypomina ministerstwo edukacji. Resort apeluje do dyrektorów szkół, aby nie wywierali presji na rodziców. Rozesłano ostrzegawcze pisma do kuratoriów w całym kraju.

Wszelkiego rodzaju praktyki dotyczące nakłaniania, czy zmuszania do tych opłat są bezprawne – powiedziała RMF FM Jolanta Kasprzak z lubelskiego kuratorium. Taka opłata to średnio od 40 do 100 złotych rocznie.

Kwestia opłat „na komitet” była od lat przedmiotem kontrowersji: Trzeba płacić, pomimo że nie trzeba płacić. Później dzieciakowi dają karteczkę, że może nie dostać świadectwa i rodzic przychodzi i płaci - na niejasność przepisów skarżył się ojciec jednego z uczniów.