Program wyborczy Piotra Ikonowicza nie powinien być prezentowany w telewizyjnym "Tygodniku Wyborczym Jedynki". Tak chce jego komitet wyborczy. Powód program jest zbyt powierzchowny a program Ikonowicza wymaga "pogłebionej oceny"...

Chodzi o program "Tygodnik Wyborczy Jedynki" prowadzony przez Andrzeja Kwiatkowskiego. Komitet Ikonowicza "protestuje przeciwko nadużyciom informacyjnym popełnianym w tym programie i wnosi o zaprzestanie

umieszczania w nim jakichkolwiek danych na temat programu gospodarczego, społecznego, zagranicznego itd. kandydata Piotra Ikonowicza." Pełnomocnik komitetu Ikonowicza Janusz Rolicki napisał, że programy wyborcze kandydatów wymagają "pogłębionej oceny, a także uwag zarówno krytycznych, jak i pochlebnych", a program Kwiatkowskiego "nie spełnia tych wymogów".

Rolicki uważa m.in., że program nie daje kandydatom lub ich przedstawicielom żadnej możliwości uściślenia podawanych informacji lub sprostowania błędów; poglądy kandydatów przedstawiane są wyrywkowo a zapraszani eksperci nie mają pełnej wiedzy na temat postulowanych przez kandydatów rozwiązań czy analiz.

Zdaniem Rolickiego komitet "zrażony brakiem profesjonalizmu, a przede wszystkim deformacją programu i wizerunku kandydata" ma prawo żądać, aby w "Tygodniku Wyborczym Jedynki" nie zajmowano się, ani osobą Ikonowicza, ani jego programem".