Zdecydował tak sąd Apelacyjny w Warszawie który oddalił zażalenie wdowy po Ryszardzie Kapuścińskim na decyzję sądu pierwszej instancji. On również nie uwzględnił jej wniosku o zakaz publikacji.

Na początku marca do księgarń trafiła książka biograficzna Artura Domosławskiego pt. "Kapuściński non-fiction". Publikacja, którą wcześniej odrzuciło wydawnictwo Znak, kwestionuje m.in. wierność szczegółów opisywanych w słynnych reportażach Kapuścińskiego; przypomina jego związki z władzami PRL; zawiera szczegóły o życiu intymnym pisarza. Niektóre tezy są oparte na wypowiedziach osób zachowujących anonimowość.

Wdowa po zmarłym pisarzu złożyła w warszawskim sądzie pozew, w którym zarzucała autorowi i wydawcy książki naruszenie dóbr osobistych i domagała się m.in. wpłaty 50 tys. zł na Fundację im. Ryszarda Kapuścińskiego. Na początku roku Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił jej wniosku.

Ryszard Kapuściński zmarł 23 stycznia 2007 r. w Warszawie. Miał 74 lata. Był podróżnikiem, reporterem, pisarzem, dziennikarzem i korespondentem. Dzięki wyprawom do Etiopii i Iranu powstały książki, które przyniosły Kapuścińskiemu międzynarodową sławę - "Cesarz" (1978) i "Szachinszach" (1982).