Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To oznacza, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie będą co miesiąc wpłacać do Narodowego Funduszu Zdrowia zryczałtowanej opłaty na leczenie ofiar wypadków, czyli tzw. podatku Religi. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Przez rok z podatku Religi wpłynęło do Narodowego Funduszu Zdrowia 700 milionów złotych. Ubezpieczyciele odprowadzali 12 proc. wartości składek zebranych z obowiązkowych polis komunikacyjnych.