Najnowszy sondaż: Rząd ma poparcie najwyższe od początku funkcjonowania

Wtorek, 19 września 2017 (14:48)

We wrześniu do zwolenników rządu zaliczało się 43 proc. badanych. Zadowolenie z premier Beaty Szydło deklarowało 52 proc. ankietowanych; 53 proc. pozytywnie oceniło politykę gospodarczą - wynika z badania CBOS. Opinie o rządzie są najlepsze od początku jego funkcjonowania - podkreśla ośrodek.

We wrześniu do zwolenników rządu zaliczało się 43 proc. respondentów (o 2 punkty procentowe więcej niż w sierpniu). Przeciwników obecnej ekipy rządowej jest 30 proc.(spadek o 4 punkty). Obojętność wobec rządu, tak jak miesiąc temu, wyrażało 24 proc. ankietowanych.

Polepszyły się też notowania Beaty Szydło jako szefowej rządu. Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządzącego gabinetu wyraża 52 proc. badanych (od sierpnia wzrost o 6 punktów procentowych). Niezadowolonych jest 37 proc. respondentów (spadek o 2 punkty). 11 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.

Lepsze niż miesiąc temu są także oceny polityki rządu w sferze gospodarki. Perspektywy poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku podejmowanych przez rząd działań dostrzega 53 proc. ankietowanych (wzrost o 4 punkty procentowe). Sceptycznie odnosi się do tego 37 proc. respondentów (spadek o 2 punkty). Niezdecydowanych było 10 proc. respondentów.

Jak zauważa CBOS, rząd cieszy się największym poparciem wśród osób z wykształceniem podstawowym (58 proc.), stosunkowo słabo sytuowanych - o miesięcznych dochodach per capita poniżej 1000 zł (51 proc.), mieszkańców wsi (52 proc.) oraz wśród badanych w wieku 55+ (52 proc.). Częściej identyfikują się z nim też mężczyźni (46 proc.) niż kobiety (39 proc.).

Z kolei wśród przeciwników rządu przeważają osoby najlepiej wykształcone i sytuowane (42 proc. wśród osób z wyższym wykształceniem, 40 proc. wśród respondentów o miesięcznych dochodach na członka rodziny w wysokości co najmniej 2000 zł) oraz mieszkańcy największych miast, liczących 500 tys. i więcej ludności (48 proc.).

Obojętność najczęściej wyrażają ludzie młodzi - od 18 do 24 roku życia (38 proc.), a także najgorzej sytuowani - o miesięcznych dochodach per capita poniżej 650 zł (38 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (328) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-14 września 2017 roku na liczącej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(j.)

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska